Commit ade004b5 authored by rysiekpl's avatar rysiekpl Committed by Eugen

Polish translation (needs more love though) (#807)

* Polish translation (needs more love though)

* Polish translation bugfix

* bugfix for new colon-containing texts

* another bugfix. yaml is evil

* minor fix

* fixing issues pointed out by reviewers

* Uwierzytelnianie dwustopniowe -> dwuetapowe, as suggested by a reviewer

* Etyczny dizajn zbyt sarkastyczny, to będą założenia
parent 7609593e
---
pl:
devise:
confirmations:
confirmed: Twój adres e-mail został poprawnie zweryfikowany.
send_instructions: W ciągu kilku minut otrzymasz wiadomosć e-mail z instrukcją jak potwierdzić Twój adres e-mail.
send_paranoid_instructions: Jeśli Twój adres e-mail już istnieje w naszej bazie danych, w ciągu kilku minut otrzymasz wiadomość e-mail z instrukcją jak potwierdzić Twój adres e-mail.
failure:
already_authenticated: Jesteś już zalogowany/zalogowana.
inactive: Twoje konto nie zostało jeszcze aktywowane.
invalid: Błędne %{authentication_keys} lub hasło.
last_attempt: Masz jeszcze jedną próbę; Twoje konto zostanie zablokowane jeśli się nie powiedzie.
locked: Twoje konto zostało zablokowane.
not_found_in_database: Błędne %{authentication_keys} lub hasło.
timeout: Twoja sesja wygasła. Zaloguj się ponownie aby kontynuować..
unauthenticated: Zapisz się lub zaloguj aby kontynuować.
unconfirmed: Zweryfikuj adres e-mail aby kontynuować.
mailer:
confirmation_instructions:
subject: 'Mastodon: Instrukcje weryfikacji adresu e-mail'
password_change:
subject: 'Mastodon: Hasło zmienione'
reset_password_instructions:
subject: 'Mastodon: Instrukcje ustawienia nowego hasła'
unlock_instructions:
subject: 'Mastodon: Instrukcje odblokowania konta'
omniauth_callbacks:
failure: 'Uwierzytelnienie przez %{kind} nie powiodło się, ponieważ: "%{reason}".'
success: Uwierzytelnienie przez %{kind} powiodło się.
passwords:
no_token: Dostęp do tej strony możliwy jest wyłącznie za pomocą odnośnika z e-maila z instrukcjami ustawienia nowego hasła. Jeśli skorzystałeś/aś z takiego odnośnika, upewnij się, że został wykorzystany/skopiowany cały odnośnik.
send_instructions: W ciągu kilku minut otrzymasz wiadomość e-mail z instrukcją ustawienia nowego hasła.
send_paranoid_instructions: Jeśli Twój adres e-mail już istnieje w naszej bazie danych, w ciągu kilku minut otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą odnośnik pozwalający na ustawienie nowego hasła.
updated: Twoje hasło zostało zmienione. Jesteś zalogowany/a.
updated_not_active: Twoje hasło zostało zmienione.
registrations:
destroyed: Twoje konto zostało anulowane. Mamy jednak nadzieję, że do nas wrócisz. Do zobaczenia!
signed_up: Twoje konto zostało utworzone. Witamy!
signed_up_but_inactive: Twoje konto zostało utworzone. Nie mogliśmy Cię jednak zalogować, ponieważ konto nie zostało jeszcze aktywowane.
signed_up_but_locked: Twoje konto zostało utworzone. Nie mogliśmy Cię jednak zalogować, ponieważ konto jest zablokowane.
signed_up_but_unconfirmed: Na Twój adres e-mail została wysłana wiadomosć z odnośnikiem potwierdzającym. Kliknij w odnośnik aby aktywować konto.
update_needs_confirmation: Konto zostało zaktualizowane, musimy jednak zweryfikować Twój nowy adres e-mail. Została na niego wysłana wiadomość z odnośnikiem potwierdzającym.
updated: Konto zostało zaktualizowane.
sessions:
already_signed_out: Zostałeś/aś wylogowany/a.
signed_in: Zostałeś/aś zalogowany/a.
signed_out: Zostałeś/aś wylogowany/a.
unlocks:
send_instructions: W ciągu kilku minut otrzymasz wiadomość e-mail z instrukcjami odblokowania konta.
send_paranoid_instructions: Jeśli Twoje konto istnieje, instrukcje odblokowania go otrzymasz w wiadomości e-mail w ciągu kilku minut.
unlocked: Twoje konto zostało odblokowane. Zaloguj się aby kontynuować.
errors:
messages:
already_confirmed: był już potwierdzony, spróbuj się zalogować
confirmation_period_expired: musi być potwierdzony w ciągu %{period}, poproś o nowe potwierdzenie
expired: wygasło, poproś o nowe
not_found: nie znaleziono
not_locked: było zablokowane
not_saved:
one: '1 błąd uniemożliwił zapisanie zasobu %{resource}:'
other: "Błędy (%{count}) uniemożliwiły zapisanie zasobu %{resource}:"
---
pl:
activerecord:
attributes:
doorkeeper/application:
name: Nazwa
redirect_uri: URI przekierowania
errors:
models:
doorkeeper/application:
attributes:
redirect_uri:
fragment_present: nie może zawierać fragmentu.
invalid_uri: musi być poprawnym adresem URI.
relative_uri: musi być bezwzględnym adresem URI.
secured_uri: musi być bezpiecznym (HTTPS/TLS) adresem URI.
doorkeeper:
applications:
buttons:
authorize: Autoryzuj
cancel: Anuluj
destroy: Usuń
edit: Edytuj
submit: Wyślij
confirmations:
destroy: Czy na pewno?
edit:
title: Edytuj aplikację
form:
error: Ups! Sprawdź, czy formularz nie zawiera błędów
help:
native_redirect_uri: Użyj %{native_redirect_uri} do lokalnych testów
redirect_uri: Jeden adres na linię tekstu
scopes: Rozdziel zakresy (scopes) spacjami. Zostaw puste aby użyć domyślnych zakresów.
index:
callback_url: URL wywołania zwrotnego (callback)
name: Nazwa
new: Nowa aplikacja
title: Twoje aplikacje
new:
title: Nowa aplikacja
show:
actions: Akcje
application_id: ID Aplikacji
callback_urls: Adresy wywołań zwrotnych
scopes: Zakresy (scopes)
secret: Sekret
title: 'Aplikacja: %{name}'
authorizations:
buttons:
authorize: Autoryzuj
deny: Odmów
error:
title: Wystapił błąd
new:
able_to: Będzie w stanie
prompt: Aplikacja %{client_name} prosi o dostęp do Twojego konta
title: Wymagana jest autoryzacja
show:
title: Kod autoryzacji
authorized_applications:
buttons:
revoke: Unieważnij
confirmations:
revoke: Czy na pewno?
index:
application: Aplikacja
created_at: Autoryzowana
date_format: "%d.%m.%Y %H:%M:%S"
scopes: Zakresy
title: Twoje autoryzowane aplikacje
errors:
messages:
access_denied: Właściciel zasobu lub serwer autoryzujący odrzuciły żądanie.
credential_flow_not_configured: Ścieżka "Resource Owner Password Credentials" zakończyła się błędem, ponieważ Doorkeeper.configure.resource_owner_from_credentials nie jest skonfigurowany.
invalid_client: Autoryzacja klienta nie powiodła się z powodu nieznanego klienta, braku uwierzytelnienia klienta, lub niewspieranej metody uwierzytelniania.
invalid_grant: Grant uwierzytelnienia jest niepoprawny, przeterminowany, unieważniony, nie pasuje do URI przekierowwania użytego w żądaniu uwierzytelnienia, lub został wystawiony przez innego klienta.
invalid_redirect_uri: URI przekierowania jest nieprawidłowy.
invalid_request: 'Żądanie jest nieprawidłowe: brakujący parametr, niewspierana wartość parametru, lub inny błąd.'
invalid_resource_owner: Dostarczone dane uwierzytelniające właściciela zasobu są niepoprawne, lub właściciel zasobu nie może zostać znaleziony.
invalid_scope: Zakres żądania jest niepoprawny, nieznany, lub błędnie zbudowany.
invalid_token:
expired: Token dostępowy wygasł
revoked: Token dostępowy został unieważniony
unknown: Token dostępowy jest błędny
resource_owner_authenticator_not_configured: Wyszukiwanie właściciela zasobu nie powiodło się, ponieważ Doorkeeper.configure.resource_owner_authenticator jest nieskonfigurowany.
server_error: Serwer uwierzytelniający napotkał niespodziewane warunki, które uniemożliwiły obsłużenie żądania.
temporarily_unavailable: Serwer uwierzytelniający nie jest obecnie w stanie obsłużyć żądania z powodu tymczasowego przeciążenia lub prac konserwacyjnych.
unauthorized_client: Klient nie jest uprawniony do wykonania tego żądania przy pomocy tej metody.
unsupported_grant_type: Ten typ grantu uwierzytelniającego nie jest wspierany przez serwer uwierzytelniający.
unsupported_response_type: Serwer uwierzytelniający nie wspiera tego typu odpowiedzi.
flash:
applications:
create:
notice: Aplikacja utworzona.
destroy:
notice: Aplikacja usunięta.
update:
notice: Aplikacja zaktualizowana.
authorized_applications:
destroy:
notice: Aplikacja unieważniona.
layouts:
admin:
nav:
applications: Aplikacje
oauth2_provider: Dostawca OAuth2
application:
title: Uwierzytelnienie OAuth jest wymagane
scopes:
follow: śledzenie, blokowanie, usuwanie blokady, anulowanie śledzenia kont
read: dostęp do odczytu danych konta
write: publikowanie postów w Twoim imieniu
---
pl:
about:
about_mastodon: Mastodon jest <em>wolną i otwartą</em> siecią społecznościową, <em>zdecentralizowaną</em> alternatywą dla zamkniętych, komercyjnych platform. Pozwala uniknąć ryzyka monopolizacji Twojej komunikacji przez jedną korporację. Wybierz serwer, któremu ufasz &mdash; nie ograniczy to Twoich możliwości komunikacji z innymi osobami w sieci. Każdy może też uruchomić własną instancję Mastodona i dołączyć do reszty tej <em>sieci społecznościowej</em>.
about_this: O tej instancji
apps: Aplikacje
business_email: 'Służbowy adres e-mail:'
contact: Kontakt
description_headline: Czym jest %{domain}?
domain_count_after: inne instancje
domain_count_before: Połączone z
features:
api: Otwarte API dla aplikacji i usług
blocks: Rozbudowane narzędzia blokowania i wyciszania
characters: 500 znaków na wpis
chronology: Chronologiczny porządek wyświetlania
ethics: 'Etyczne założenia: bez reklam, bez śledzenia'
gifv: obsługa GIFV i krótkich wideo
privacy: Precyzyjne ustawienia widoczności poszczególnych postów
public: Publiczne osie czasu
features_headline: Co wyróżnia Mastodona
get_started: Rozpocznijmy!
links: Odnośniki
other_instances: Inne instancje
source_code: Kod źródłowy
status_count_after: wpisów
status_count_before: Kto jest autorem
terms: Regulamin
user_count_after: tootujących
user_count_before: Dom dla
accounts:
follow: Śledź
followers: Śledzących
following: Śledzi
nothing_here: Niczego tu nie ma!
people_followed_by: Konta śledzone przez %{name}
people_who_follow: Osoby, które śledzą konto %{name}
posts: Wpisy
remote_follow: Zdalne śledzenie
unfollow: Przestań śledzić
application_mailer:
settings: 'Zmień ustawienia powiadamiania: %{link}'
signature: Powiadomienie Mastodona, wysłane przez %{instance}
view: 'Zobacz:'
applications:
invalid_url: Ten URL jest nieprawidłowy
auth:
change_password: Uwierzytelnienie
didnt_get_confirmation: Nie otrzymałeś instrukcji weryfikacji?
forgot_password: Zapomniane hasło
login: Zaloguj się
logout: Wyloguj się
register: Rejestracja
resend_confirmation: Ponownie prześlij instrukcje weryfikacji
reset_password: Zresetuj hasło
set_new_password: Ustaw nowe hasło
authorize_follow:
error: Niestety, podczas sprawdzania zdalnego konta wystąpił błąd
follow: Śledź
prompt_html: 'Ty (<strong>%{self}</strong>) chcesz śledzić:'
title: Śledź %{acct}
datetime:
distance_in_words:
about_x_hours: "%{count}h"
about_x_months: "%{count} miesięcy"
about_x_years: "%{count} lat"
almost_x_years: "%{count} lat"
half_a_minute: Przed chwilą
less_than_x_minutes: "%{count}min"
less_than_x_seconds: Przed chwilą
over_x_years: "%{count} lat"
x_days: "%{count} dni"
x_minutes: "%{count}min"
x_months: "%{count} miesięcy"
x_seconds: "%{count}s"
exports:
blocks: Blokujesz
csv: CSV
follows: Śledzisz
storage: Media storage
generic:
changes_saved_msg: Ustawienia zapisane!
powered_by: uruchomione na %{link}
save_changes: Zapisz zmiany
validation_errors:
one: Coś jest wciąż nie tak! Przyjrzyj się błędowi poniżej
other: Coś jest wciąż nie tak! Przejrzyj błędy (%{count}) poniżej
imports:
preface: Możesz zaimportować pewne dane (jak dane kont, które śledzisz lub blokujesz) do swojego konta na tym serwerze, korzystająć z danych wyeksportowanych z innego serwera.
success: Twoje dane zostały załadowane i zostaną niebawem przetworzone
types:
blocking: Lista blokowanych
following: Lista śledzonych
upload: Załaduj
landing_strip_html: <strong>%{name}</strong> ma konto na <strong>%{domain}</strong>. Możesz je śledzić i wejść z nim w interakcję jeśli masz konto gdziekolwiek w Fediwersie. Jeśli jeszcze go nie masz, możesz <a href="%{sign_up_path}">stworzyć konto</a>.
notification_mailer:
digest:
body: 'Oto krótkie podsumowanie co Cię ominęło na %{instance} od Twojej ostatniej wizyty (%{since}):'
mention: "%{name} wspomniał o Tobie w:"
new_followers_summary:
one: Śledzi Cię nowa osoba! Gratulacje!
other: Kilka (%{count}) nowych osób Cię śledzi! Wspaniale!
subject:
one: "1 nowe powiadomienie od Twojej ostatniej wizyty \U0001F418"
other: "%{count} nowych powiadomień od Twojej ostatniej wizyty \U0001F418"
favourite:
body: 'Twój wpis został polubiony przez %{name}:'
subject: "%{name} lubi Twój wpis"
follow:
body: "%{name} Cię śledzi!"
subject: "%{name} Cię śledzi"
follow_request:
body: "%{name} poprosił o możliwość śledzenia Cię"
subject: 'Prośba o możliwość śledzenia: %{name}'
mention:
body: '%{name} wspomniał Cię w:'
subject: '%{name} Cię wspomniał'
reblog:
body: 'Twój wpis został podbity przez %{name}:'
subject: "Twój wpis został podbity przez %{name}"
pagination:
next: Następna
prev: Poprzednia
remote_follow:
acct: Podaj swój adres (nazwa@domena), z którego chcesz śledzić
missing_resource: Nie udało się znaleźć adresu przekierowania z Twojej domeny
proceed: Śledź
prompt: 'Śledzony będzie:'
settings:
authorized_apps: Uwierzytelnione aplikacje
back: Powrót do Mastodona
edit_profile: Edytuj profil
export: Exportuj dane
import: Importuj dane
preferences: Preferencje
settings: Ustawienia
two_factor_auth: Uwierzytelnianie dwuetapowe
statuses:
open_in_web: Otwórz w przeglądarce
over_character_limit: limit %{max} znaków przekroczony
show_more: Pokaż więcej
visibilities:
private: Tylko dla śledzących
public: Publiczny
unlisted: Publiczny, ale nie wyświetlaj na publicznych osiach czasu
stream_entries:
click_to_show: Kliknij aby pokazać
reblogged: podbity
sensitive_content: Wrażliwa treść
time:
formats:
default: "%b %d, %Y, %H:%M"
two_factor_auth:
description_html: Jeśli włączysz <strong>uwierzytelnianie dwustopniowe</strong>, logowanie się będzie wymagało podania tokenu wyświetlonego na Twoim telefone.
disable: Wyłącz
enable: Włącz
instructions_html: "<strong>Zeskanuj ten kod QR na swoim urządzeniu za pomocą Google Authenticator, FreeOTP lub podobnej aplikacji</strong>. Od teraz będzie ona generowała kody wymagane przy logowaniu."
plaintext_secret_html: 'Sekret: <samp>%{secret}</samp>'
warning: Jeśli nie jesteś w stanie skonfigurować aplikacji uwierzytelniania dwustopniowego w tej chwili, wyłącz uwierzytelnianie dwustopniowe. W przeciwnym wypadku nie będziesz się w stanie zalogować!
users:
invalid_email: Adres e-mail jest niepoprawny
invalid_otp_token: Kod uwierzytelniający jest niepoprawny
will_paginate:
page_gap: "&hellip;"
---
pl:
simple_form:
hints:
defaults:
avatar: PNG, GIF lub JPG. Najwyżej 2MB. Zostanie zmniejszone do 120x120px
display_name: Najwyżej 30 znaków
header: PNG, GIF lub JPG. Najwyżej 2MB. Zostanie zmniejszone do 700x335px
locked: Śledzenie Cię wymaga Twojego potwierdzenia; Twoje wpisy są domyślnie widoczne tylko dla śledzących Cię.
note: Najwyżej 160 znaków
imports:
data: Plik CSV wyeksportowany z innej instancji Mastodona
labels:
defaults:
avatar: Awatar
confirm_new_password: Potwierdź nowe hasło
confirm_password: Potwierdź hasło
current_password: Obecne hasło
data: Dane
display_name: Widoczna nazwa
email: Adres e-mail
header: Nagłówek
locale: Język
locked: Ustaw konto jako prywatne
new_password: Nowe hasło
note: Biogram
otp_attempt: Kod uwierzytelnienia dwustopniowego
password: Hasło
setting_default_privacy: Widoczność posta
type: Typ importu
username: Nazwa użytkownika
interactions:
must_be_follower: Zablokuj powiadomienia od osób, które Cię nie śledzą
must_be_following: Zablokuj powiadomienia od osób, których nie śledzisz
notification_emails:
digest: Wysyłaj podsumowania e-mailem
favourite: Powiadom mnie e-mailem gdy ktoś polubi mój status.
follow: Powiadom mnie e-mailem gdy ktoś zacznie mnie śledzić.
follow_request: Powiadom mnie e-mailem gdy ktoś poprosi o pozwolenie śledzenia mnie.
mention: Powiadom mnie e-mailem gdy ktoś mnie wspomni.
reblog: Powiadom mnie e-mailem gdy ktoś podbije mój status.
'no': 'Nie'
required:
mark: "*"
text: pole wymagane
'yes': 'Tak'
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment