Commit 4bebeb27 authored by Thor Harald Johansen's avatar Thor Harald Johansen Committed by Eugen

More Norwegian translations (#1805)

* Working translation for Norwegian.

* Fixes to Norwegian translation.

* Further adjustments to Norwegian translation.

* Further adjustments to Norwegian translation.

* Yet more improvements to the Norwegian translation.

* More Norwegian translations. Better terminology.
parent ef879a88
......@@ -2,60 +2,60 @@
'no':
devise:
confirmations:
confirmed: Epostaddressen din er blitt bekreftet.
send_instructions: Du vil motta en epost med instruksjoner for hvordan bekrefte din epostaddresse om noen få minutter.
send_paranoid_instructions: Hvis din epostaddresse finnes i vår database vil du motta en epost med instruksjoner for hvordan bekrefte din epost om noen få minutter.
confirmed: E-postaddressen din er blitt bekreftet.
send_instructions: Du vil motta en e-post med instruksjoner for bekreftelse om noen få minutter.
send_paranoid_instructions: Hvis din e-postaddresse finnes i vår database vil du motta en e-post med instruksjoner for bekreftelse om noen få minutter.
failure:
already_authenticated: Du er allerede innlogget.
inactive: Din konto er ikke blitt aktivert ennå.
invalid: Ugyldig %{authentication_keys} eller passord.
last_attempt: Du har ett forsøk igjen før kontoen din bli låst.
last_attempt: Du har ett forsøk igjen før kontoen din låses.
locked: Din konto er låst.
not_found_in_database: Ugyldig %{authentication_keys} eller passord.
timeout: Sesjonen din løp ut på tid. Logg inn på nytt for å fortsette.
timeout: Økten din løp ut på tid. Logg inn på nytt for å fortsette.
unauthenticated: Du må logge inn eller registrere deg før du kan fortsette.
unconfirmed: Du må bekrefte epostadressen din før du kan fortsette.
unconfirmed: Du må bekrefte e-postadressen din før du kan fortsette.
mailer:
confirmation_instructions:
subject: 'Mastodon: Instruksjoner for å bekrefte epostadresse'
subject: 'Mastodon: Instruksjoner for å bekrefte e-postadresse'
password_change:
subject: 'Mastodon: Passord endret'
reset_password_instructions:
subject: 'Mastodon: Hvordan nullstille passord?'
subject: 'Mastodon: Hvordan nullstille passord'
unlock_instructions:
subject: 'Mastodon: Instruksjoner for å gjenåpne konto'
omniauth_callbacks:
failure: Kunne ikke autentisere deg fra %{kind} fordi "%{reason}".
success: Vellykket autentisering fra %{kind}.
passwords:
no_token: Du har ingen tilgang til denne siden så lenge du ikke kommer fra en epost om nullstilling av passord. Hvis du kommer fra en passordnullstilling epost, dobbelsjekk at du brukte hele URLen.
send_instructions: Du vil motta en epost med instruksjoner for å nullstille passordet ditt om noen få minutter.
send_paranoid_instructions: Hvis epostadressen din finnes i databasen vår vil du motta en instruksjonsmail om passord nullstilling om noen få minutter.
updated: Passordet ditt har blitt endret. Du er nå logget inn.
updated_not_active: Passordet ditt har blitt endret.
no_token: Du har ingen tilgang til denne siden hvis ikke klikket på en e-post om nullstilling av passord. Hvis du kommer fra en sådan bør du dobbelsjekke at du limte inn hele URLen.
send_instructions: Du vil motta en e-post med instruksjoner om nullstilling av passord om noen få minutter.
send_paranoid_instructions: Hvis e-postadressen din finnes i databasen vår vil du motta en e-post med instruksjoner om nullstilling av passord om noen få minutter.
updated: Passordet ditt er endret. Du er nå logget inn.
updated_not_active: Passordet ditt er endret.
registrations:
destroyed: Adjø! Kontoen din har blitt avsluttet. Vi håper at vi ser deg igjen snart.
signed_up: Velkommen! Registrasjonen var vellykket.
signed_up_but_inactive: Registrasjonen var vellykket. Vi kunne dessverre ikke logge deg inn fordi kontoen din ennå ikke har blitt aktivert.
signed_up_but_locked: Registrasjonen var vellykket. Vi kunne dessverre ikke logge deg inn fordi kontoen din har blitt låst.
signed_up_but_unconfirmed: En epostmelding med en bekreftelseslink har blitt sendt til din adresse. Klikk på linken i eposten for å aktivere kontoen din.
update_needs_confirmation: Du har oppdatert kontoen din, men vi må bekrefte din nye epostadresse. Sjekk eposten din og følg bekreftelseslinken for å bekrefte din nye epostadresse.
destroyed: Adjø! Kontoen din er slettet. På gjensyn!
signed_up: Velkommen! Registreringen var vellykket.
signed_up_but_inactive: Registreringen var vellykket. Vi kunne dessverre ikke logge deg inn fordi kontoen din ennå ikke har blitt aktivert.
signed_up_but_locked: Registreringen var vellykket. Vi kunne dessverre ikke logge deg inn fordi kontoen din har blitt låst.
signed_up_but_unconfirmed: En e-post med en bekreftelseslenke har blitt sendt til din innboks. Klikk på lenken i e-posten for å aktivere kontoen din.
update_needs_confirmation: Du har oppdatert kontoen din, men vi må bekrefte din nye e-postadresse. Sjekk e-posten din og følg bekreftelseslenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
updated: Kontoen din ble oppdatert.
sessions:
already_signed_out: Logget ut.
signed_in: Logget inn.
signed_out: Logget ut.
unlocks:
send_instructions: Du vil motta en epost med instruksjoner for å åpne kontoen din om noen få minutter.
send_paranoid_instructions: Hvis kontoen din eksisterer vil du motta en epost med instruksjoner for å åpne kontoen din om noen få minutter.
send_instructions: Du vil motta en e-post med instruksjoner for å åpne kontoen din om noen få minutter.
send_paranoid_instructions: Hvis kontoen din eksisterer vil du motta en e-post med instruksjoner for å åpne kontoen din om noen få minutter.
unlocked: Kontoen din ble åpnet uten problemer. Logg på for å fortsette.
errors:
messages:
already_confirmed: har allerede blitt bekreftet, prøv å logg på istedet.
confirmation_period_expired: må bekreftes innen %{period}. Spør om en ny bekreftelsesmail istedet.
already_confirmed: har allerede blitt bekreftet, prøv å logge på istedet.
confirmation_period_expired: må bekreftes innen %{period}. Spør om en ny e-mail for bekreftelse istedet.
expired: har utløpt, spør om en ny en istedet
not_found: ikke funnet
not_locked: var ikke låst
not_saved:
one: '1 feil hindret denne %{resource} fra å bli lagret:'
other: "%{count} feil hindret denne %{resource} fra å bli lagret:"
one: '1 feil hindret denne %{resource} i å bli lagret:'
other: "%{count} feil hindret denne %{resource} i å bli lagret:"
......@@ -20,38 +20,38 @@
authorize: Autoriser
cancel: Avbryt
destroy: Ødelegg
edit: Endre
edit: Rediger
submit: Send inn
confirmations:
destroy: Er du sikker?
edit:
title: Endre applikasjon
form:
error: Whoops! Sjekk skjemaet ditt for mulige feil
error: Oops! Sjekk skjemaet ditt for mulige feil
help:
native_redirect_uri: Bruk %{native_redirect_uri} for lokale tester
redirect_uri: Bruk en linje per URI
redirect_uri: Bruk én linje per URI
scopes: Adskill omfang med mellomrom. La det være blankt for å bruke standard omfang.
index:
callback_url: Callback URL
callback_url: Callback-URL
name: Navn
new: Ny Applikasjon
new: Ny applikasjon
title: Dine applikasjoner
new:
title: Ny Applikasjoner
title: Nye applikasjoner
show:
actions: Operasjoner
application_id: Applikasjon Id
callback_urls: Callback urls
application_id: Applikasjons-ID
callback_urls: Callback-URLer
scopes: Omfang
secret: Hemmelighet
title: 'Applikasjon: %{name}'
authorizations:
buttons:
authorize: Autoriser
authorize: Autorisér
deny: Avvis
error:
title: En feil oppsto
title: En feil oppstod
new:
able_to: Den vil ha mulighet til
prompt: Applikasjon %{client_name} spør om tilgang til din konto
......@@ -71,24 +71,24 @@
title: Dine autoriserte applikasjoner
errors:
messages:
access_denied: Ressurseieren eller autoriserings tjeneren avviste forespørslen.
credential_flow_not_configured: Ressurseiers passord flyt feilet på grunn av at Doorkeeper.configure.resource_owner_from_credentials ikke var konfigurert.
invalid_client: Klient autentisering feilet på grunn av ukjent klient, ingen autentisering inkludert eller autentiserings metode som ikke er støttet.
access_denied: Ressurseieren eller autoriseringstjeneren avviste forespørslen.
credential_flow_not_configured: Ressurseiers passordflyt feilet fordi Doorkeeper.configure.resource_owner_from_credentials ikke var konfigurert.
invalid_client: Klientautentisering feilet på grunn av ukjent klient, ingen autentisering inkludert, eller autentiseringsmetode er ikke støttet.
invalid_grant: Autoriseringen er ugyldig, utløpt, opphevet, stemmer ikke overens med omdirigerings-URIen eller var utstedt til en annen klient.
invalid_redirect_uri: redirect urien som var inkludert er ikke gyldig.
invalid_request: Forespørslen mangler ett eller flere parametere, inkluderte ett parameter som ikke støttes eller har feil struktur.
invalid_resource_owner: Ressurseierens detaljer er ikke gyldig, eller så kan ikke eieren finnes.
invalid_redirect_uri: Den inkluderte omdirigerings-URLen er ikke gyldig.
invalid_request: Forespørslen mangler en eller flere parametere, inkluderte en parameter som ikke støttes eller har feil struktur.
invalid_resource_owner: Ressurseierens detaljer er ikke gyldige, eller så kan ikke eieren finnes.
invalid_scope: Det etterspurte omfanget er ugyldig, ukjent eller har feil struktur.
invalid_token:
expired: Tilgangsbeviset har utløpt
revoked: Tilgangsbeviset har blitt opphevet
unknown: Tilgangsbeviset er ugyldig
resource_owner_authenticator_not_configured: Ressurseier kunne ikke finnes fordi Doorkeeper.configure.resource_owner_authenticator ikke er konfigurert.
server_error: Autoriserings tjeneren støtte på en uventet hendelse som hindret den i å svare på forespørslen.
temporarily_unavailable: Autoriserings tjeneren kan ikke håndtere forespørslen grunnet en midlertidig overbelastning eller tjenervedlikehold.
server_error: Autoriseringstjeneren støtte på en uventet hendelse som hindret den i å svare på forespørslen.
temporarily_unavailable: Autoriseringstjeneren kan ikke håndtere forespørslen grunnet en midlertidig overbelastning eller tjenervedlikehold.
unauthorized_client: Klienten har ikke autorisasjon for å utføre denne forespørslen med denne metoden.
unsupported_grant_type: Autorisasjons tildelings typen er ikke støttet av denne autoriserings tjeneren.
unsupported_response_type: Autorisasjons serveren støtter ikke denne typen av forespørsler.
unsupported_grant_type: Autorisasjonstildelingstypen er ikke støttet av denne autoriseringstjeneren.
unsupported_response_type: Autorisasjonsserveren støtter ikke denne typen av forespørsler.
flash:
applications:
create:
......@@ -104,10 +104,10 @@
admin:
nav:
applications: Applikasjoner
oauth2_provider: OAuth2 tilbyder
oauth2_provider: OAuth2-tilbyder
application:
title: OAuth autorisering påkrevet
title: OAuth-autorisering påkrevet
scopes:
follow: følg, blokker, avblokker, avfølg kontoer
follow: følg, blokkér, avblokkér, avfølg brukere
read: lese dine data
write: poste på dine vegne
......@@ -17,7 +17,7 @@
ethics: 'Etisk design: Ingen reklame, ingen sporing'
gifv: Støtte for GIFV og korte videoer
privacy: Finmaskede personvernsinnstillinger
public: Forente tidslinjer
public: Felles tidslinjer
features_headline: Hva skiller Mastodon fra andre sosiale nettverk
get_started: Kom i gang
links: Lenker
......@@ -40,7 +40,7 @@
unfollow: Avfølg
application_mailer:
settings: 'Endre foretrukne epost innstillinger: %{link}'
signature: Mastodon notiser fra %{instance}
signature: Mastodon-notiser fra %{instance}
view: 'Se:'
applications:
invalid_url: Den oppgitte URLen er ugyldig
......@@ -55,44 +55,44 @@
reset_password: Nullstill passord
set_new_password: Sett nytt passord
authorize_follow:
error: Uheldigvis så skjedde det en feil når vi prøvde å få tak i en konto fra en annen instans.
error: Uheldigvis så skjedde det en feil da vi prøvde å få tak i en bruker fra en annen instans.
follow: Følg
prompt_html: 'Du (<strong>%{self}</strong>) har spurt om å følge:'
title: Følg %{acct}
datetime:
distance_in_words:
about_x_hours: "%{count}t"
about_x_months: "%{count}m"
about_x_years: "%{count}å"
almost_x_years: "%{count}å"
half_a_minute: Nylig
less_than_x_minutes: "%{count}min"
less_than_x_seconds: Nylig
over_x_years: "%{count}å"
x_days: "%{count}d"
x_minutes: "%{count}min"
x_months: "%{count}mo"
x_seconds: "%{count}s"
about_x_hours: "%{count} timer"
about_x_months: "%{count} mnd"
about_x_years: "%{count} år"
almost_x_years: "%{count} år"
half_a_minute: Nettopp
less_than_x_minutes: "%{count} min"
less_than_x_seconds: Nettopp
over_x_years: "%{count} år"
x_days: "%{count} dager"
x_minutes: "%{count} min"
x_months: "%{count} mnd"
x_seconds: "%{count} sek"
exports:
blocks: Du blokkerer
csv: CSV
follows: Du følger
storage: Media lagring
storage: Medialagring
generic:
changes_saved_msg: Vellykket lagring av endringer!
powered_by: drevet av %{link}
save_changes: Lagre endringer
validation_errors:
one: Noe er ikke helt riktig ennå. Vær snill å se etter en gang til
one: Noe er ikke helt riktig ennå. Vennligst se etter en gang til
other: Noe er ikke helt riktig ennå. Det er ennå %{count} feil å rette på
imports:
preface: Du kan importere data om mennesker du følger eller blokkerer inn til kontoen din på denne instansen, fra filer opprettet av eksporter fra andre instanser.
success: Din data ble mottatt og vil bli prosessert så fort som mulig.
preface: Du kan importere data om brukere du følger eller blokkerer til kontoen din på denne instansen med eksportfiler fra andre instanser.
success: Din data ble mottatt og vil bli behandlet så fort som mulig.
types:
blocking: Blokkeringsliste
following: Følgeliste
upload: Opplastning
landing_strip_html: <strong>%{name}</strong> er en bruker på <strong>%{domain}</strong>. Du kan følge dem eller interagere med dem hvis du har en konto hvor som helst i fediverset. Hvis du ikke har en konto så kan du <a href="%{sign_up_path}">registrere deg her</a>.
landing_strip_html: <strong>%{name}</strong> er en bruker på <strong>%{domain}</strong>. Du kan følge dem eller kommunisere med dem hvis du har en konto hvor som helst i fediverset. Hvis du ikke har en konto så kan du <a href="%{sign_up_path}">registrere deg her</a>.
notification_mailer:
digest:
body: 'Her er en kort oppsummering av hva du har gått glipp av %{instance} siden du logget deg inn sist den %{since}:'
......@@ -110,14 +110,14 @@
body: "%{name} følger deg!"
subject: "%{name} følger deg"
follow_request:
body: "%{name} har spurt om å lov til å følge deg"
subject: 'Ventende følger: %{name}'
body: "%{name} har bedt om lov til å følge deg"
subject: 'Ventende følginger: %{name}'
mention:
body: 'Du ble nevnt av %{name} i:'
subject: Du ble nevnt av %{name}
reblog:
body: 'Din status ble reblogget av %{name}:'
subject: "%{name} reblogget din status"
body: 'Din status ble fremhevd av %{name}:'
subject: "%{name} fremhevde din status"
pagination:
next: Neste
prev: Forrige
......@@ -125,38 +125,38 @@
acct: Tast inn brukernavn@domene som du vil følge fra
missing_resource: Kunne ikke finne URLen for din konto
proceed: Fortsett med følging
prompt: 'Du kommer til å følge:'
prompt: 'Du vil følge:'
settings:
authorized_apps: Autoriserte applikasjoner
back: Tilbake til Mastodon
edit_profile: Endre profil
export: Data eksport
import: Importer
preferences: Foretrukne valg
export: Dataeksport
import: Importér
preferences: Preferanser
settings: Innstillinger
two_factor_auth: To-faktor autentisering
two_factor_auth: Tofaktorautentisering
statuses:
open_in_web: Åpne i nettleser
over_character_limit: tegngrense på %{max} overskredet
over_character_limit: grense på %{max} tegn overskredet
show_more: Vis mer
visibilities:
private: Vis kun til følgere
public: Offentlig
unlisted: Offentlig, men vis ikke på forent tidslinje
unlisted: Offentlig, men vis ikke på felles tidslinje
stream_entries:
click_to_show: Klikk for å vise
reblogged: reblogget
sensitive_content: Sensitivt innhold
reblogged: fremhevde
sensitive_content: Følsomt innhold
time:
formats:
default: "%d, %b %Y, %H:%M"
two_factor_auth:
description_html: Hvis du skru på <strong>tofaktor autentisering</strong> vil innlogging kreve at du har telefonen din, som vil generere koder som du må taste inn.
description_html: Hvis du skrur på <strong>tofaktorautentisering</strong> må du ha din telefon for å logge inn. Denne vil generere koder som du må taste inn.
disable: Skru av
enable: Skru på
instructions_html: "<strong>Scan denne QR-koden i Google Authenticator eller en lignende app telefonen din</strong>. Fra av vil denne applikasjonen generere koder for deg som skal brukes under innlogging"
instructions_html: "<strong>Scan denne QR-koden i Google Authenticator eller en lignende app telefonen din</strong>. Fra av vil denne applikasjonen generere koder for deg som skal brukes under innlogging"
plaintext_secret_html: 'Plain-text secret: <samp>%{secret}</samp>'
warning: Hvis du ikke kan konfigurere en autentikatorapp nå, så bør du trykke "Skru av"; ellers vil du ikke kunne logge inn.
warning: Hvis du ikke kan konfigurere en autentiseringsapp nå bør du trykke "Skru av"; ellers vil du ikke kunne logge inn.
users:
invalid_email: E-post addressen er ugyldig
invalid_otp_token: Ugyldig two-faktor kode
invalid_email: E-postaddressen er ugyldig
invalid_otp_token: Ugyldig tofaktorkode
......@@ -6,41 +6,42 @@
avatar: PNG, GIF eller JPG. Maksimalt 2MB. Vil bli nedskalert til 120x120px
display_name: Maksimalt 30 tegn
header: PNG, GIF eller JPG. Maksimalt 2MB. Vil bli nedskalert til 700x335px
locked: Krever at du manuelt godkjenner følgere og setter standard beskyttelse av poster til kun-følgere
locked: Krever at du manuelt godkjenner følgere og setter standardbeskyttelse av poster til kun-følgere
note: Maksimalt 160 tegn
imports:
data: CSV fil eksportert fra en annen Mastodon instans
data: CSV-fil eksportert fra en annen Mastodon instans
labels:
defaults:
avatar: Avatar
avatar: Profilbilde
confirm_new_password: Bekreft nytt passord
confirm_password: Bekreft passord
current_password: Nåværende passord
data: Data
display_name: Visningsnavn
email: E-post adresse
header: Header
email: E-postadresse
header: Overskrift
locale: Språk
locked: Endre konto til privat
new_password: Nytt passord
note: Biografi
otp_attempt: To-faktor kode
otp_attempt: Tofaktorkode
password: Passord
setting_boost_modal: Vis bekreftelsesdialog før reblogging
setting_default_privacy: Leserettigheter for poster
type: Importeringstype
username: Brukernavn
setting_boost_modal: Vis bekreftelsesdialog før fremheving
interactions:
must_be_follower: Blokker varslinger fra ikke-følgere
must_be_following: Blokker varslinger fra folk du ikke følger
must_be_follower: Blokkér varslinger fra ikke-følgere
must_be_following: Blokkér varslinger fra brukere du ikke følger
notification_emails:
digest: Send oppsummeringseposter
favourite: Send e-post når noen liker din status
follow: Send e-post når noen følger deg
follow_request: Send e-post når noen ber om å få følge deg
mention: Send e-post når noen nevner deg
reblog: Send e-post når noen reblogger din status
'no': Nei
reblog: Send e-post når noen fremhever din status
'no': 'Nei'
required:
mark: "*"
text: påkrevd
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment